تاریخ :بهمن ۷, ۱۴۰۰

فایل های صوتی کلاس ترجمه و تدبر

مقدمه کلاس

سوره مبارکه فاتحه:

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴

آیه ۵ آیه ۶   آیه ۷  

سوره مبارکه آل عمران:

آیه ۰۱ آیه ۰۲ آیه ۰۳ آیه ۰۴ 

آیه ۰۵ آیه ۰۶ آیه ۰۷ آیه ۰۸ 

آیه ۰۹ آیه ۱۰ آیه ۱۱ آیه ۱۲ 

آیه ۱۳ آیه ۱۴ آیه ۱۵ آیه ۱۶

آیه ۱۷ آیه ۱۸ آیه ۱۹ آیه ۲۰ 

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴ 

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴ 

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴ 

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴ 

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴ 

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴ 

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴ 

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴ 

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴ 

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴

آیه ۱ آیه ۲ آیه ۳ آیه ۴ 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.