تاریخ :مهر ۳۰, ۱۴۰۰

آدم چطوری اهداف خودش رو رها می کنه