تاریخ :مهر ۳۰, ۱۴۰۰

توضیح «حمد» و «رب» در آیه «الحمدلله بر العالمین»